Saturday, 18/09/2021 - 06:48|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Tổ chức Thi kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2020-2021

UBND HUYỆN THƯỜNG TÍN

  TRƯỜNG TH VĂN PHÚ

      

 Số:13 /KH-THVP                                                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          Văn Phú, ngày 28 tháng 7 năm 2021

 

UBND HUYỆN THƯỜNG TÍN

            TRƯỜNG TH VĂN PHÚ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          

                            Văn Phú, ngày 28 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Thi kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn số 2500/SGDĐT-GDPT ngày 09/07/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc  hoàn thành kế hoạch năm học2020-2021 và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1,lớp 6 năm học 2021-2022;

Thực hiện Công văn số 148 /GDĐT ngày 09/7/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo Thường Tín về việc hoàn thành kế hoạch năm học2020-2021và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1,lớp 6 năm học 2021-2022;

Trường Tiểu học Văn phú xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kì II năm học 2020-2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH

- Thay đổi việc KTĐK cuối năm học từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch và hoàn thành năm học đúng quy định.

- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng ở môn Toán, Tiếng Việt với học sinh lớp 1;2;3;4;5. Từ đó , giúp giáo viên rà soát , đánh giá kết quả học tập , rèn luyện của từng học sinh trong năm học , xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập , rèn luyện của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng yêu cầu cần đạt của các môn học Toán,Tiếng Việt.

- Hỗ trợ đánh giá chất lượng dạy học khi kết thúc chương trình của giá chất lượng dạy học của giáo viên, từ đó nhà trường có biện pháp thúc đẩy chuyên môn , đề ra hướng chỉ đạo tới các khối lớp trong năm học tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường .

- Kết quả KTĐK cuối năm học là một điều kiện để xét hoàn thành chương trình môn học, chương trình lớp học .

 - Hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 1;2;3;4;5 trong hoàn cảnh học sinh tạm dừng đến trường để phòng tránh dịch bệnh Covid – 19

  II.YÊU CẦU

 - Việc KTĐK cuối năm học thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại VBHN 03/VBHN - BGDĐT ngày 28/9/2016

 - Kết quả KTĐK cuối năm học của học sinh được thông báo tới học sinh , phụ huynh học sinh , gia đình của học sinh và lưu giữ theo đúng quy định .

 - Học sinh , phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về KTĐK qua Internet trong suốt quá trình thực hiện các bài kiểm tra .

 III.HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, LỊCH THỰC HIỆN

1. Hình thức tổ chức :

-  Mỗi lớp chia thành 2 phòng thi ( Mỗi phòng thi khoảng 20 HS)

-  Giáo viên coi kiểm tra qua phần mềm zoom : 02 giáo viên quản lý 01 phòng thi.

-  Học sinh nộp bài qua zalo của giáo viên coi phòng thi đó.

  2.Thời gian thực hiện các bài KTĐK :

* Môn Toán : 40 phút

* Môn Tiếng Việt : 50 - 60 phút (tùy từng khối lớp)

- Kiểm tra đọc : GVCN thực hiện kiểm tra, lấy điểm trong các tiết ôn tập môn Tiếng Việt theo chương trình môn học .

- Kiểm tra đọc hiểu : 30 phút

- Chính tả ( nghe đọc ) + Tập làm văn : 50 phút .          

 3.Lịch kiểm tra định kì cuối HKII

* Môn Toán + Tiếng Việt:

- Ngày 03/8/2021: sáng khối 5; chiều khối 4 ; tối: khối 3

- Ngày 04/8/2021: sáng khối 2; chiều khối 1

* Môn Tiếng Anh:

- Ngày 05/8/2021:  sáng khối 3; chiều khối 4;  tối khối 5

Yêu cầu:

- Sáng

+ 7h30: HS có mặt ở phòng thi , chuẩn bị đầy đủ bút mực , giấy thi giấy nháp , đồ dùng học tập . Học sinh vào phòng thi bằng Họ và tên đầy đủ của mình .

+ 8h - 8h40: KTĐK môn Toán .

+ PHHS chụp bài môn Toán gửi cho giáo viên coi kiểm tra .

+  Học sinh nghỉ giải lao chuẩn bị làm bài môn Tiếng Việt .

+ 9h : KTĐK môn Tiếng Việt :

            ./ Kiểm tra Đọc hiểu ( 15-20 phút )

            ./ Kiểm tra viết Chính tả + Tập làm văn ( 35-40 phút )

+ PHHS chụp bài môn Tiếng Việt gửi cho giáo viên coi kiểm tra .

+ HS chỉ rời phòng thi khi có hiệu lệnh của giáo viên coi thi

- Chiều

+ 14h: HS có mặt ở phòng thi , chuẩn bị đầy đủ bút mực , giấy thi giấy nháp , đồ dùng học tập . Học sinh vào phòng thi bằng Họ và tên đầy đủ của mình .

+ 14h30-15h10: KTĐK môn Toán .

+ PHHS chụp bài môn Toán gửi cho giáo viên coi kiểm tra .

+  Học sinh nghỉ giải lao chuẩn bị làm bài môn Tiếng Việt .

+ 15h30 : KTĐK môn Tiếng Việt :

            ./ Kiểm tra Đọc hiểu ( 15-20 phút )

            ./ Kiểm tra viết Chính tả + Tập làm văn ( 35-40 phút )

+ PHHS chụp bài môn Tiếng Việt gửi cho giáo viên coi kiểm tra .

+ HS chỉ rời phòng thi khi có hiệu lệnh của giáo viên coi thi

 

 

* Tối:

- 19h: HS có mặt ở phòng thi , chuẩn bị đầy đủ bút mực , giấy thi giấy nháp , đồ dùng học tập . Học sinh vào phòng thi bằng Họ và tên đầy đủ của mình .

- 19h30 - 20h10 : KTĐK môn Toán .

- PHHS chụp bài môn Toán gửi cho giáo viên coi kiểm tra .

-  Học sinh nghỉ giải lao chuẩn bị làm bài môn Tiếng Việt .

- 20h30 : KTĐK môn Tiếng Việt :

            ./ Kiểm tra Đọc hiểu ( 15-20 phút )

            ./ Kiểm tra viết Chính tả + Tập làm văn ( 35-40 phút )

 - PHHS chụp bài môn Tiếng Việt gửi cho giáo viên coi kiểm tra .

 - HS chỉ rời phòng thi khi có hiệu lệnh của giáo viên coi thi.

4. Cấu trúc đề kiểm tra :

- Cấu trúc đề kiểm tra môn Toán , gồm hai phần :

  + Trắc nghiệm  

  + Tự luận

- Cấu trúc đề kiểm tra môn Tiếng Việt :

 + Kiểm tra đọc hiểu ( 15-20 phút )

 + Kiểm tra viết Chính tả + Tập làm văn( 35-40 phút )

IV. CÁCH TIẾN HÀNH    

  - Học sinh vào phòng zoom muộn nhất trước 15 phút so với giờ kiểm tra . Tại phòng zoom , học sinh phải bật micro và camera quay rõ mặt trong suốt quá trình làm bài.

  - Ban giám hiệu và các giám sát viên sẽ kiểm tra các phòng trong suốt quá trình học sinh làm bài KTĐK

  - BGH chuyển đề KTĐK tới giáo viên tại các phòng zoom trước giờ kiểm tra 15 phút

   - Đến giờ làm bài , giáo viên coi kiểm tra chia sẻ đề bài trên màn hình để học sinh đọc đề và làm bài ra giấy kiểm tra . Trong quá trình làm bài , học sinh không được mở các phần mềm khác và tài liệu ( SGK , vở ... ) , chỉ được sử dụng giấy kiểm tra , giấy nháp trắng .

  - Với phần bài bài tập trắc nghiệm , học sinh ghi số thứ tự của bài và ghi đáp án được lựa chọn theo kí hiệu ( A, B, C, D hoặc làm theo yêu cầu ) ngay bên cạnh.

  - Với phần bài tập tự luận , học sinh trình bày đầy đủ bài làm của mình . Học sinh không được rời khỏi vị trí trong suốt thời gian làm bài.

  - Toàn bộ quá trình làm bài kiểm tra của học sinh sẽ được giáo viên coi thi ghi hình lại và chuyển BGH lưu lại.

  - Khi hết thời gian làm bài , giáo viên coi kiểm tra báo hiệu hết giờ tới học sinh và tiến hành thu bài KTĐK như sau :

  + Phụ huynh học sinh hỗ trợ chụp ảnh bài làm của con tại thời điểm thu bài , người chụp ảnh cần thao tác trước sự chứng kiến của giáo viên coi kiểm tra ( không ra ngoài tầm quan sát của camera) rồi gửi ảnh bài làm vào zalo ( theo số điện thoại của GV coi kiểm tra được gửi tới PHHS qua nhóm zalo lớp )

  + Sau khi hoàn thành môn Toán 40 phút – PHHS chụp ảnh gửi luôn bài Toán của con cho giáo viên coi kiểm tra , muộn nhất sau 5 phút kể từ lúc kết thúc giờ làm bài. Với môn Tiếng Việt cũng tương tự như vậy .

  + Giáo viên phỏng vấn nhanh học sinh về tình hình giờ thi , cho học sinh xác nhận giờ thi có sự cố gì không hoặc đã diễn ra suôn sẻ và vẫn tiếp tục được ghi lại cùng với quá trình của buổi kiểm tra . Đây sẽ là căn cứ để nhà trường xử lí các trường hợp phát sinh nếu có .

  + Sau khi hoàn tất , học sinh được phép rời khỏi phòng thi ; giáo viên coi kiểm tra đóng phòng zoom , kết thúc thời gian kiểm tra .

 - Với những học sinh gia đình không có đủ điều kiện trang thiết bị (máy tính , điện thoại thông minh) nhà trường sẽ tạo điều kiện để học sinh tham dự KTĐK tại trường, đảm bảo giãn cách và phòng dịch theo quy định.

 - Tất cả các trường hợp gặp sự cố về đường truyền và không đủ điều kiện tham dự KTĐK sẽ được nhà trường hỗ trợ làm bài kiểm tra bổ sung ngay trong buổi sáng ngày hôm sau (nếu kiểm tra vào buổi tối ) .

 V. NỘI QUY

 1. Đối với giáo viên coi kiểm tra :

 - Nhận phân công của BGH ; mở phòng zoom trước 30 phút so với thời gian kiểm tra ; đón học sinh vào phòng , kiểm diện học sinh , yêu cầu học sinh thực hiện kiểm tra lại micro , camera trên phương tiện học tập của học sinh , nhắc lại các quy định học sinh, phụ huynh học sinh cần thực hiện trong phòng zoom KTĐK .

 - Chia sẻ màn hình nội dung các đề KTĐK đúng thời gian quy định.

 - Giám sát chặt chẽ các hoạt động của học sinh trong thời gian làm bài , nhắc nhở và ghi biên bản ( nếu cần ) những việc làm vi phạm quy định về KTĐK trước sự có mặt của tất cả các học sinh có mặt trong phòng zoom

 - Thu bài và kiểm soát số trang bài làm của học sinh ( Kiểm tra phần ghi tên , lớp và số trang của bài thi )

Phỏng vấn nhanh học sinh để xác nhận về tình hình giở kiểm tra , kết thúc thời gian  kiểm tra .

 2. Đối với học sinh :

 - Đăng nhập vào đúng phòng kiểm tra theo đúng ID và mật khẩu qui định muộn nhất trước 15 phút so với giờ kiểm tra .

 - Thực hiện kiểm tra chức năng thiết bị micro và camera theo hiệu lệnh của giáo viên.

 - Cần ghi họ tên , lớp và số trang ở phía trên mỗi mặt giấy làm bài kiểm tra .

 - Ngồi ngay ngắn và tập trung , không nói chuyện hoặc làm ổn ảnh hưởng tới học sinh khác ; bật micro và camera trong suốt thời gian làm bài .

 - Tuyệt đối không bật các thiết bị , chương trình khác trên máy tính, điện thoại hoặc làm việc riêng trong suốt thời gian làm bài kiểm tra .

  - Không được sử dụng bút mực có kèm tẩy để làm bài kiểm tra HS mặc trang phục đồng phục khi làm bài kiểm tra .

  - Cần lưu giữ bài cẩn thận và tuyệt đối không viết thêm cũng như sửa chữa vào bài kiểm tra , và nộp lại cho GVCN ngay sau khi được đi học trở lại để GVCN nộp lại cho Nhà trường lưu giữ .

 3.Đối với Phụ huynh học sinh :

 - Phụ huynh học sinh hỗ trợ các con thực hiện đăng nhập , sẵn sang làm bài KTĐK trên hệ thống trực tuyến theo đúng thời gian qui định .

 - Trong quá trình các con làm bài , phụ huynh học sinh vui lòng ngồi ở vị trí phù hợp và giữ yên lặng , không để hình ảnh xuất hiện trên màn hình , không hỗ trợ học sinh làm bài dưới mọi hình thức .

 - Không ghi âm , ghi hình trong quá trình các con thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên .

 - Liên hệ với GVCN để được hỗ trợ trong trường hợp con gặp khó khăn vì những lý do bất khả kháng.

* LƯU Ý QUAN TRỌNG

 - Nhà trường sẽ hủy kết quả nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận , vi phạm các qui định KTĐK trực tuyến của nhà trường.

 - Trường hợp học sinh tắt micro, camera hoặc sử dụng bút mực có kèm tẩy trong khi làm bài sẽ không được công nhận kết quả

* YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHHS

 - Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị , phương tiện học tập cần thiết ( máy tính, điện thoại thông minh), kiểm tra các thiết bị trên máy ( camera, micro) , đường truyền mạng để đảm bảo điều kiện con tham gia làm bài tốt nhất .

 - Đôn đốc , kiểm tra con em ôn tập trực tuyến theo hướng dẫn của GVCN

 - Tạo không gian, môi trường tốt nhất để học sinh thực hiện bài KTĐK .

 - Thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng zoom KTĐK trực tuyến .

 - Hỗ trợ học sinh điều chỉnh camera ở vị trí thích hợp ( theo hướng dẫn của giáo viên coi kiểm tra ) để bao quát được toàn bộ vị trí chỗ ngồi làm bài thi của học sinh , hỗ trợ chụp ảnh bài làm của học sinh gửi về theo quy định .

  - Phụ huynh chụp từng trang của bài thi. Lưu ý quý PH chụp ảnh dọc , rõ các thông tin trên từng trang để thuận tiện cho gv chấm thi, cũng như không làm ảnh hưởng đến kết quả bài thi của các con .

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUẨN BỊ GIẤY THI VÀ CÁCH TRÌNH BÀY BÀI

 - Học sinh làm bài trên giấy ô li có sẵn điểm lời phê , trong trường hợp học sinh không có giấy kẻ sẵn thì có thể sử dụng giấy vở ô li bình thường và tự kẻ thêm ô điểm lời phê .

 - Trang 1 của tờ giấy kiểm tra : Học sinh ghi đầy đủ thông tin Trường - lớp - Họ và tên Ghi số trang 1 ở ngay bên cạnh lớp. (VD; Trần Thị Trang - Lớp 1A1- trang 1)

 - Trang 2, 3, 4 học sinh ghi Họ và tên - Lớp 3- Trang 2 ( 3,4 )

 * Các lớp sẽ tổ chức một buổi hướng dẫn, một buổi thi thử cho học sinh trước khi vào làm bài thi chính thức.

 * Các môn học lấy điểm số còn lại cũng kiểm tra dưới hình thức tương tự với thời gian thích hợp.

        Trên đây là kế hoạch Tổ chức thi kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Văn Phú. Đề nghị các bộ phận có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- HT ( để b/c);

- PGD ( để b/c);

- Tổ CM (t/h)

- Lưu VT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

Lê Thị Thanh Huyền

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Buổi diễn tập công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022