Tuesday, 04/10/2022 - 10:07|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín
 • Lý Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ VP
  • Điện thoại:
   059.3821111
  • Email:
   lythia.pdg@tentinh.edu.vn
 • Phan T
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0914097647
  • Email:
   phant.pgd@tentinh.edu.vn